"book signing" — Słownik kolokacji angielskich

book signing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podpisanie książki
  1. book rzeczownik + signing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Always known for major book signings through its entire history.

    Podobne kolokacje: