"book trade" — Słownik kolokacji angielskich

book trade kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): branża wydawnicza
  1. book rzeczownik + trade rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Around 1843, the book trade fell off significantly in England.

    Podobne kolokacje: