"Book Publisher" — Słownik kolokacji angielskich

Book Publisher kolokacja
Popularniejsza odmiana: book publisher
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka Wydawca
  1. book rzeczownik + publisher rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A subject can be too hot even for book publishers.

    Podobne kolokacje: