"book chapter" — Słownik kolokacji angielskich

book chapter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdział książki
  1. book rzeczownik + chapter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I just thought I'd read one little chapter of my book.