"chapter book" — Słownik kolokacji angielskich

chapter book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka rozdziału
  1. chapter rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In a chapter book, you would read the majority of the words.