ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"book publication" — Słownik kolokacji angielskich

book publication kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publikacja książki
  1. book rzeczownik + publication rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Some of his works appeared in magazines before or after book publication.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo