ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"book character" — Słownik kolokacji angielskich

book character kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka charakter
  1. book rzeczownik + character rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And I thought it was derived from the look in the eyes of dead comic book characters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo