"book project" — Słownik kolokacji angielskich

book project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka projekt
  1. book rzeczownik + project rzeczownik
    Silna kolokacja

    He resigned after five years to focus on book projects.

    Podobne kolokacje: