BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"book illustration" — Słownik kolokacji angielskich

book illustration kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ilustracja książki
  1. book rzeczownik + illustration rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A number of other book illustrations followed during the 1920s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo