"book tour" — Słownik kolokacji angielskich

book tour kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wycieczka książki
  1. book rzeczownik + tour rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And (3) I wanted to meet the love of my life on the book tour.

    Podobne kolokacje: