"Book Hero" — Słownik kolokacji angielskich

Book Hero kolokacja
Popularniejsza odmiana: book hero
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka Bohater
  1. book rzeczownik + hero rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Despite this, he never got to make a movie based on the comic book hero.

    Podobne kolokacje: