"book hero" — Słownik kolokacji angielskich

book hero kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bohater książki
  1. book rzeczownik + hero rzeczownik
    Silna kolokacja

    Despite this, he never got to make a movie based on the comic book hero.

    Podobne kolokacje: