ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"book illustrator" — Słownik kolokacji angielskich

book illustrator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ilustrator książki
  1. book rzeczownik + illustrator rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also began work as a book illustrator in the 1890s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo