"Book Bench" — Słownik kolokacji angielskich

Book Bench kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka Ławka
  1. book rzeczownik + bench rzeczownik
    Silna kolokacja

    Well, here at the Book Bench, we're not above such editorial pandering.

    Podobne kolokacje: