PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"book" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

book rzeczownik

rzeczownik + book
Kolokacji: 399
history book • Domesday Book • record book • picture book • Penguin Book • Guinness Book • reference book • prayer book • ...
book + rzeczownik
Kolokacji: 181
book review • book publisher • book club • book store • book tour • Book Award • book publishing • book illustrator • book deal • ...
book + czasownik
Kolokacji: 300
book contains • book publishes • book features • book calls • book chronicles • book writes • book includes • book deals • book consists • ...
czasownik + book
Kolokacji: 279
book called • book entitled • book titled • illustrate books • sell books • book edited • buy books • sign books • purchase books • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. say in one's book = mówić w czyjś książka say in one's book
3. offer books = książki oferty offer books
4. tell in one's book = mówić w czyjś książka tell in one's book
5. recount in one's book = opisywać w czyjś książka recount in one's book
6. explain in one's book = wyjaśniać w czyjś książka explain in one's book
7. state in one's book = stan w czyjś książka state in one's book
8. book is ordered = książka jest uporządkowana book is ordered
9. express in one's book = ekspres w czyjś książka express in one's book
10. report in one's book = raport w czyjś książka report in one's book
11. book related = książka dotyczyła book related
12. call in one's book = wstępować czyjś książka call in one's book
13. suggest in one's book = sugerować w czyjś książka suggest in one's book
14. suggest books = przywiedź na myśl książki suggest books
15. check out books = wypożycz książki check out books
16. request books = książki prośby request books
17. relate in one's book = wiązać w czyjś książka relate in one's book
18. book is announced = książka jest ogłoszona book is announced
(2) entitle, title
Kolokacji: 2
(5) edit, issue, supply
Kolokacji: 3
(6) buy, purchase, stock, spend
Kolokacji: 5
(12) love, like, enjoy, hate
Kolokacji: 4
(14) keep, prop, celebrate
Kolokacji: 3
(19) know, review, forget, recall
Kolokacji: 5
(20) record, read, argue, show
Kolokacji: 6
(23) document, endorse, support
Kolokacji: 3
(24) bind, strew
Kolokacji: 2
(26) win, culminate, reach
Kolokacji: 4
(27) note, criticize, point, pick
Kolokacji: 5
(31) inspire, base
Kolokacji: 3
(33) want, involve, need, claim
Kolokacji: 4
(34) display, reflect
Kolokacji: 2
(35) outline, author, summarize
Kolokacji: 3
przymiotnik + book
Kolokacji: 420
new book • comic book • recent book • late book • best-selling book • rare book • Basic Book • favorite book • influential book • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.