"over one's books" — Słownik kolokacji angielskich

over one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: over several books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad czyjś książki
  1. over przyimek + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Now they're going to be made to hand over their books.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo