"of books" — Słownik kolokacji angielskich

of books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z książek
  1. of przyimek + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the end of the book, we finally do understand.

    Podobne kolokacje: