"including books" — Słownik kolokacji angielskich

including books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym książki
  1. including przyimek + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From 1903, he published over 220 works, including 18 books.

    Podobne kolokacje:

podobne do "including books" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "including books" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik