"with books" — Słownik kolokacji angielskich

with books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z książkami
  1. with przyimek + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Sometimes she is known to help him with his books.

    Podobne kolokacje: