BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"book" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

book rzeczownik

rzeczownik + book
Kolokacji: 399
history book • Domesday Book • record book • picture book • Penguin Book • Guinness Book • reference book • prayer book • ...
book + rzeczownik
Kolokacji: 181
book review • book publisher • book club • book store • book tour • Book Award • book publishing • book illustrator • book deal • ...
book + czasownik
Kolokacji: 300
book contains • book publishes • book features • book calls • book chronicles • book writes • book includes • book deals • book consists • ...
czasownik + book
Kolokacji: 279
book called • book entitled • book titled • illustrate books • sell books • book edited • buy books • sign books • purchase books • ...
przymiotnik + book
Kolokacji: 420
new book • comic book • recent book • late book • best-selling book • rare book • Basic Book • favorite book • influential book • ...
przyimek + book
Kolokacji: 36
of books • including books • with books • in one's book • over several books • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
  • Now they're going to be made to hand over their books.
  • They like to come in to look over our books.
  • He is also an author having written over 70 books.
  • He looked over his books, and came on it at once.
  • He has published over 150 books in the past 25 years.
  • By the time of her death, she had sold over 100 million books.
  • Thus far, the company has created over 100 books in this way.
  • By 1877, there were over 300 books and the Committee decided to buy them for the school.
  • Overall he wrote over 30 books between 1937 and 1940.
  • The series has sold over 75 million books in 40 countries.
6. out of one's book = z czyjś książka out of one's book
7. that book = ta książka that book
9. around several books = wokół kilku książek around several books
10. without books = bez książek without books
11. such as books = taki jak książki such as books
14. unlike books = w odróżnieniu od książek unlike books
19. by the book = według przepisów, zgodnie z zasadami by the book
25. off the books = niezaksięgowany, niezadeklarowany, nie zgłoszony do opodatkowania off the books

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.