"over several books" — Słownik kolokacji angielskich

over several books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad kilkoma książkami
  1. over przyimek + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now they're going to be made to hand over their books.

    Podobne kolokacje: