BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"without books" — Słownik kolokacji angielskich

without books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez książek
  1. without przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Without books either, for I gave up reading some time ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo