BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"for a book" — Słownik kolokacji angielskich

for a book kolokacja
Popularniejsza odmiana: for books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla książki
  1. for przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But these days at least some are coming for the books.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo