"with several books" — Słownik kolokacji angielskich

with several books kolokacja
Popularniejsza odmiana: with books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kilkoma książkami
  1. with przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Sometimes she is known to help him with his books.

    Podobne kolokacje: