BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"state in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stan w czyjś książka
  1. state czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The writer Gerhard Koenig states in his book a working period from 1769 to 1796.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo