"call one's book" — Słownik kolokacji angielskich

call one's book kolokacja
Popularniejsza odmiana: call the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzwonić czyjś książka
  1. call czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It has been called "the best book I know of on systems thinking."

    Podobne kolokacje: