"relate in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiązać w czyjś książka
  1. relate czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The letters became, as he relates in his book, "a diary of those 'deaths and entrances' of which Martha spoke.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo