BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"call the book" — Słownik kolokacji angielskich

call the book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatytułuj książkę
  1. call czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It has been called "the best book I know of on systems thinking."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo