"book is announced" — Słownik kolokacji angielskich

book is announced kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest ogłoszona
  1. announce czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And it isn't over: 40 more 9/11 books have been announced for publication in 2003 and 2004.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo