"book brims" — Słownik kolokacji angielskich

book brims kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brzegi książki
  1. book rzeczownik + brim czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A book brimming with sentiment like: I "cannot ignore what we have shared together.

    Podobne kolokacje: