ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"report in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): raport w czyjś książka
  1. report czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She reports in her book that she sometimes felt the United Nations forensic missions were similarly isolated from the communities they were working within.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo