"call books" — Słownik kolokacji angielskich

call books kolokacja
Popularniejsza odmiana: call the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki rozmowy telefonicznej
  1. call czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It has been called "the best book I know of on systems thinking."

    Podobne kolokacje: