BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"book" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

book rzeczownik

rzeczownik + book
Kolokacji: 399
history book • Domesday Book • record book • picture book • Penguin Book • Guinness Book • reference book • prayer book • ...
book + rzeczownik
Kolokacji: 181
book review • book publisher • book club • book store • book tour • Book Award • book publishing • book illustrator • book deal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
2. book title = książka tytuł book title
3. book contract = umowa wydawnicza book contract
4. Times Book Review = Czasy Książka Przegląd Times Book Review
  • The title of a piece I happened to read in the Times Book Review just popped up.
  • The Times Book Review really does do a very nice job with whatever it decides to do.
  • He has been, happily, a contributor to The Times Book Review for nearly as long.
  • No one from The Times Book Review called to fact-check this piece of information.
  • Placing an ad in the Times Book Review costs about $88,270.
  • The Times Book Review designated it as one of the notable books of 1981.
  • The Times Book Review called it 'perhaps the first epic celebration of women ever written.'
  • I expect much more from The Times Book Review.
  • But until this week, King had never been on the cover of The Times Book Review unless he was writing about someone else's work.
  • But color on the cover of the Times Book Review (June 6)?
5. book voucher = kupon książki book voucher
6. book right = prawo książki book right
7. Domesday Book record = Domesday Książka zapis Domesday Book record
8. book Book = książka Książka book Book
9. books article = książki artykuł books article
(5) tour, festival, Tour, Week
Kolokacji: 5
(6) Award, prize, jackpot
Kolokacji: 6
(12) editor, agent
Kolokacji: 2
(16) jacket, launch, imprint
Kolokacji: 3
(17) fair, Fair, sale
Kolokacji: 3
(18) Phil, miniseries, prequel, PLC
Kolokacji: 4
(23) bag, trailer
Kolokacji: 2
(26) story, History, Life, Profile
Kolokacji: 4
(27) shelf, room, stall, Depository
Kolokacji: 4
(29) passage, excerpt, selection
Kolokacji: 3
(30) Token, Cliff
Kolokacji: 2
(32) flight, advance, Travel
Kolokacji: 3
(33) co., note
Kolokacji: 2
(34) burning, rack, burner
Kolokacji: 3
(35) a, I, v
Kolokacji: 3
book + czasownik
Kolokacji: 300
book contains • book publishes • book features • book calls • book chronicles • book writes • book includes • book deals • book consists • ...
czasownik + book
Kolokacji: 279
book called • book entitled • book titled • illustrate books • sell books • book edited • buy books • sign books • purchase books • ...
przymiotnik + book
Kolokacji: 420
new book • comic book • recent book • late book • best-selling book • rare book • Basic Book • favorite book • influential book • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.