"Book contains" — Słownik kolokacji angielskich

Book contains kolokacja
Popularniejsza odmiana: book contains
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka zawiera
  1. book rzeczownik + contain czasownik
    Luźna kolokacja

    As a result, the book contains little that was not already known.

    Podobne kolokacje: