"book right" — Słownik kolokacji angielskich

book right kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawo książki
  1. book rzeczownik + right rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I got a book right here on soldier ants.

    Podobne kolokacje: