"abortion right" — Słownik kolokacji angielskich

abortion right kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawo dotyczące przerywania ciąży
  1. abortion rzeczownik + right rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From 1929 to 1932, she took one last stand for abortion rights.

    Podobne kolokacje: