"in books" — Słownik kolokacji angielskich

in books kolokacja
Popularniejsza odmiana: in one's book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w książkach
  1. in przyimek + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    He is not given a first name in the book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo