PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"book" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

book rzeczownik

rzeczownik + book
Kolokacji: 399
history book • Domesday Book • record book • picture book • Penguin Book • Guinness Book • reference book • prayer book • ...
book + rzeczownik
Kolokacji: 181
book review • book publisher • book club • book store • book tour • Book Award • book publishing • book illustrator • book deal • ...
book + czasownik
Kolokacji: 300
book contains • book publishes • book features • book calls • book chronicles • book writes • book includes • book deals • book consists • ...
czasownik + book
Kolokacji: 279
book called • book entitled • book titled • illustrate books • sell books • book edited • buy books • sign books • purchase books • ...
przymiotnik + book
Kolokacji: 420
new book • comic book • recent book • late book • best-selling book • rare book • Basic Book • favorite book • influential book • ...
przyimek + book
Kolokacji: 36
of books • including books • with books • in one's book • over several books • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. off the books = niezaksięgowany, niezadeklarowany, nie zgłoszony do opodatkowania off the books
2. based on the book = na podstawie książki based on the book
3. within the book = w książce within the book
4. since one's book = od tej pory czyjś książka since one's book
5. upon the book = na książce upon the book
6. besides books = oprócz książek besides books
7. onto one's books = na czyjś książki onto one's books
8. per book = na książkę per book
9. along with books = wraz z książkami along with books
10. via Google Books = przez Google Książki via Google Books
11. beyond books = za książkami beyond books
12. out the book = na zewnątrz książka out the book

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.