"book of interest" — Słownik kolokacji angielskich

book of interest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka interesu
  1. interest rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The magazine is a tool to help them learn about new books of Jewish interest and make informed reading choices.

    Podobne kolokacje: