"book is illustrated" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: illustrate books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest zilustrowana
  1. illustrate czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She illustrated books for children and wrote some of the stories herself.

    Podobne kolokacje:

podobne do "book is illustrated" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "book is illustrated" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik