"discuss books" — Słownik kolokacji angielskich

discuss books kolokacja
Popularniejsza odmiana: discuss one's book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): omów książki
  1. discuss czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Children spend much of their day reading and discussing books.

    Podobne kolokacje: