"discuss one's book" — Słownik kolokacji angielskich

discuss one's book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyskutować czyjś książka
  1. discuss czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Children spend much of their day reading and discussing books.

    Podobne kolokacje: