"talk about one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozmawiać czyjś książka
  1. talk czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He really wants to talk to you about your book.

    Podobne kolokacje:

podobne do "talk about one's book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "talk about one's book" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik