"book party" — Słownik kolokacji angielskich

book party kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka przyjęcie
  1. book rzeczownik + party rzeczownik
    Silna kolokacja

    One evening a friend of Paul's, also a writer (but published), takes him to a book party.

    Podobne kolokacje: