"book calling" — Słownik kolokacji angielskich

book calling kolokacja
Popularniejsza odmiana: book calls
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powołanie książki
  1. book rzeczownik + call czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book calls into light the many aspects of one's first job.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo