"later book" — Słownik kolokacji angielskich

later book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później książka
  1. later przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The characters from the first book appear again in the later books.

    Podobne kolokacje: