ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"book company" — Słownik kolokacji angielskich

book company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka spółka
  1. book rzeczownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Officials of British and American book companies are well known to one another.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo