"subsequent book" — Słownik kolokacji angielskich

subsequent book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): późniejsza książka
  1. subsequent przymiotnik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    Major parts of the movie, however, were taken from subsequent books in the series.

    Podobne kolokacje: