"discuss in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyskutować w czyjś książka
  1. discuss czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    However, such a hypothetical program is explicitly discussed at length in Section 3.3 and at many places later in my book.

    Podobne kolokacje: