PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"book" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

book rzeczownik

rzeczownik + book
Kolokacji: 399
history book • Domesday Book • record book • picture book • Penguin Book • Guinness Book • reference book • prayer book • ...
book + rzeczownik
Kolokacji: 181
book review • book publisher • book club • book store • book tour • Book Award • book publishing • book illustrator • book deal • ...
book + czasownik
Kolokacji: 300
book contains • book publishes • book features • book calls • book chronicles • book writes • book includes • book deals • book consists • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
(2) publish, write, print, save
Kolokacji: 4
1. book sells = książka sprzedaje się book sells
2. book consists = książka składa się book consists
3. book remains = książka pozostaje book remains
4. book belongs = książka ma swoje miejsce book belongs
5. book costs = koszty książki book costs
6. book needs = książka potrzebuje book needs
7. book wanting = książka chcąc book wanting
8. book comprises = książka zawiera book comprises
9. book deserves = książka zasługuje book deserves
10. book requires = książka wymaga book requires
11. book rests = książka opiera się book rests
12. book buys = książka kupuje book buys
13. Book litters = Śmiecie książki Book litters
14. book stays = książka zostaje book stays
15. book fits = książka pasuje book fits
(11) focus, concentrate, recall
Kolokacji: 3
(16) come, win, get, reach, try, ...
Kolokacji: 13
(20) follow, know, rely, espouse
Kolokacji: 4
(33) document, support, confirm
Kolokacji: 3
(35) lay, put, pile, stack, sign
Kolokacji: 5
(36) exist, survive, live
Kolokacji: 3
(37) aim, mean, aspire, think
Kolokacji: 4
(39) criticize, praise, denounce
Kolokacji: 3
(40) establish, base
Kolokacji: 2
(42) spend, burn
Kolokacji: 2
(43) reprint, reproduce
Kolokacji: 2
(44) popularize, circulate
Kolokacji: 2
(45) author, co-author
Kolokacji: 2
(46) miss, omit, disappoint, drop
Kolokacji: 4
(47) predict, promise
Kolokacji: 2
(48) resonate, sound
Kolokacji: 2
(49) accuse, ban
Kolokacji: 2
czasownik + book
Kolokacji: 279
book called • book entitled • book titled • illustrate books • sell books • book edited • buy books • sign books • purchase books • ...
przymiotnik + book
Kolokacji: 420
new book • comic book • recent book • late book • best-selling book • rare book • Basic Book • favorite book • influential book • ...
przyimek + book
Kolokacji: 36
of books • including books • with books • in one's book • over several books • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.